خدمات مرکز ما

رادیولوژی

 • کلیه رادیوگرافی‌های معمولی به صورت دیجیتال
 • انواع رادیگرافی‌های رنگی دیجیتال شامل HSG (هیستروسالپنگوگرافی) و IVP (کلیه، مثانه، قلب) و RUG (مجرای ادراری آقایان) رادیوگرافی لوله گوارش شامل (مری، معده، روده باریک و بزرگ)
 • رادیوگرافی پانورکس (OPG) و مفصل فک (TMJ) دیجیتال با بهترین کیفیت
 • رادیوگرافی پری‌اپتیکال (تک دندان) و Bitewinf به صورت دیجیتال

ویزیت پزشک و مراقبت فوری

45000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

ویزیت پزشک و مراقبت فوری

20000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

پزشک و متخصصان شما

55000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی